Dział Aktywizacji Społecznej

Dział Aktywizacji Społecznej

Dział Aktywizacji Społecznej - dawniej Polkowickie Centrum Wolontariatu łączy na poziomie lokalnym ludzi chętnych do niesienia pomocy z ludźmi, którzy tej pomocy potrzebują.


Source URL: http://pca.ckpolkowice.pl/strona/wolontariat/945-dzial-aktywizacji-spolecznej