Archiwum / „Kwiat dziełem doskonałym” – wyniki

„Kwiat dziełem doskonałym” – wyniki

Informacja dla opiekunów artystycznych prac nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych do wystawy
– prosimy o przesłanie podpisanej zgody na publikację danych w folderze pokonkursowym.
Skan podpisanego formularza prosimy przesłać na adres sekretariat@pca.pl do 7 maja 2019 r., natomiast oryginał na adres ul. Skalników 4,
59-100 Polkowice.
FORMULARZ
W przypadku niezgodności danych prosimy o ich sprostowanie pod numerem 76 746 88 10 do 7 maja 2019 r.

 

Protokół IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM – KWIATY KWITNĄCE NA DRZEWACH”

 

 
OBJĘTEGO HONOROWYM PATRONATEM PRZEZ

 ŁUKASZA PUŹNIECKIEGO BURMISTRZA POLKOWIC

KONKURS REALIZOWANY JEST ZE ŚRODKÓW GMINY POLKOWICE
SPONSOR KONKURSU: Studio Foto Video Tadeusz Zieliński

 

Organizatorzy konkursu:

Polkowickie Centrum Animacji
Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie
Komisarz konkursu: Małgorzata Wacińska

W dniu 28 marca 2019 r. jury w składzie:
Przewodnicząca komisji Krystyna Popielska – ekspert plastyki
Honorowy Członek Komisji Florian Kohut – artysta malarz
Członkowie: Ewelina Róg, Tadeusz Zieliński, Marcin Furmann, Emilia Skowrońska, Jacek Stadler.

dokonali kwalifikacji i oceny nadesłanych prac.

 
Jury oceniło 1578 prac w 8 kategoriach

1. grupa 4-6,
2. grupa 7-9,
3. grupa 10-12,
4. grupa 13-16,
5. grupa 17-19,
6. grupa 20+,
7. placówki specjalne,
8. fotografia.

Spośród nadesłanych prac 228 z nich nie zakwalifikowało się do konkursu (braki formalne).

 

Jury oceniając prace brało pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem, walory artystyczne, kompozycja, warsztat pracy, swoboda posługiwania się wybranymi technikami.

 

 

Komisja przyznała: nagrodę Burmistrza Polkowic, 5 nagród specjalnych, 69 równorzędnych nagród, 60 wyróżnień oraz 26 kwalifikacji do wystawy pokonkursowej.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 27 maja 2019 r. o godz.16.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Powiatowego przy ul. ul. Św. Sebastiana 1 w Polkowicach

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w uroczystości do 16 maja 2019 r. pod numerem tel. 76 746 88 10.
Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości wręczenia nagród.

Nagrody nieodebrane podczas Finału Konkursu zostaną przesłane pocztą do uczestnika na adres podany w zgłoszeniu.

Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie Urzędzie Powiatowym w Polkowicach do 30 czerwca 2019 r.
Wystawa prezentowana będzie również w Urzędzie Gminy w Polkowicach w dniach 1 lipca-30 sierpnia 2019 r.

Nagrodę Burmistrza otrzymuje Marcin Lasak

Nagrody specjalne ujęte zostały w poszczególnych kategoriach wiekowych.

1. grupa 4- 6
2. grupa 7- 9
3. grupa 10 – 12
4. grupa 13 – 16
5. grupa 17 – 19
6. grupa 20 +

Sukcesy uczestników w kategorii szkoły specjalne oraz w kategorii – fotografia zostały przedstawione w poszczególnych kategoriach wiekowych

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o