Ocal historię od zapomnienia! Zbieramy pamiątki, artefakty i wspomnienia!

wtorek, 11 czerwca 2024

Podziel się historią swoich przodków i ocal ją od zapomnienia! W Pałacu w Suchej Górnej powstaje Izba Pamięci. Zbieramy pamiątki, "starocie", wspomnienia!

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możemy stworzyć wyjątkowe miejsce, gdzie zgromadzimy pamiątki, artefakty, fotografie i historie przekazywane ustnie przez mieszkańców naszej "małej ojczyzny".

Zbieramy muzealia – przedmioty dot. następujących dziedzin:

  1. Gospodarstwo domowe: magiel, maglownice, pralki, maszyny do szycia, żelazka, sprzęty kuchenne, garnki gliniane, obrazy, fotografie, skrzynie, walizki, książki, ubrania, modlitewniki, zegary, numizmaty, banknoty, maszyny do pisania, zabawki, sanki, narty itp.
  2. Archiwalia: dokumenty mieszkańców regionu (dowody tożsamości, legitymacje, akty notarialne, dokumenty dot. przesiedleń, przejmowanego poniemieckiego mienia, przebiegu zatrudnienia, karty żywnościowe, rękopisy, listy, pamiętniki, kroniki, życiorysy, klisze szklane, przedwojenne i powojenne pocztówki z Polkowic i okolic oraz z miejsc, z których przybyli przodkowie).
  3. Rolnictwo: sprzęty np. sieczkarnie, grabie, widły, sierpy.
  4. Rzemiosło: elementy wyposażenia warsztatu: kowala, stolarza, rymarza, kaletnika, krawca, szewca, zegarmistrza, fryzjera oraz wyposażenia zakładów cegielni, roszarni, apteki i innych.

Wasze wspomnienia, historie i pamiątki mogą stanowić cenne elementy w Izbie Pamięci. Podarowane przedmioty i zabezpieczymy i udostępnimy w Regionalnej Izbie Pamięci w Pałacu w Suchej Górnej.

Posiadasz jakieś zbiory lub pamiątki i chcesz się nimi podzielić, skontaktuj się nami!

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu osobistego z instruktorami Centrum Kultury w Pałacu w Suchej Górnej lub telefonicznego pod numerem 76 844 04 46 oraz 574 884 881.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów „Izby Pamięci" 

red. administrator

Strony w dziale:

Strony w dziale: